Subaru Garanti

Vi tror på våra bilar. Därför har vi också ett mycket generöst garantipaket. Tänk på att det som står här bara är en liten del av garantiernas villkor. Fullständiga garantivillkor får du av din Subaru-återförsäljare.

  • 3 års Nybilsgaranti (eller 10.000 mil)
  • 12 års Rostskyddsgaranti
  • 3 års Vagnskadegaranti
  • 3 års Lackgaranti (eller 10.000 mil)
  • 3 års Elektronikgaranti (eller 10.000 mil)
  • 3 års Vägassistans

Fri service

3 år eller vid 1.500, 3.000, 4.500 mil.


Årsmodell?
Inom EU är årsmodellbegreppet enligt lag slopat och borttaget. Inom Subarus organisation använder vi dock ibland begreppet 2010, -10, eller -10:or. Detta är ett internt begrepp som avser bilar där chassinumrets 10:e siffra är "A".